top of page

OPERASYON

Si ou bezwen operasyon… Ou gen chwa!
Mastèktomi
Slide1.png
Rekonstriksyon
Slide1.2.png

MASTEKTOMI

Operasyon lè doktè retire tout tete a

Slide2.png

REKONSTRIKSYON

Operasyon ki retire tete an epi yo ranplase li pa yon gref yo fe ak gras ak poyo pran nan lot patit nan ko a.

Slide3.2.png
Slide3.png
Slide3.3.png
Slide3.1.png

Opsyon pou rekonstriksyon

Le yo itilize po ak misk ki nan do'w

Slide4.png
Slide4.1.png

Avan Operasyon

Apre Operasyon

Le yo itilize po ak misk ki nan vant ou

Ann Konpare!

Mastektomi
Rekonstriksyon

Yo retire yon elèv tete ki gen kansè ladanl. Plus yap sèvi avèk grès ou ki soti nan vant ou. Apre yap re-kreye tete a ki te retire.

Kijan yo fè operasyon an?

Li trè senp. Yo retire yon elèv tete ki te genyen kansè ladanl.

Kombyen tete wap genyen apre?

Konbyen tan operasyon an ap pran?

Apeprè 3-4 èdtan

Eske wap gen doulè?

Wi wap gen doulè.

Lap dire 3-5 jou

Wi wap gen doulè.

Lap dire 5-7 jou

Konbyen tan pou fè mye?

Pou tounnen nòmal?

4-5 semaines

2-3 semaines

1 Tete

2 Tete

Apeprè 2 èdtan

Kesyon ak Repons

Eske se vre? Eske Se Manti?

Repons

Fè rekontriksyon anpeche fanm fè pitit ?

Tete ki refè a gen sansasyon ladan l?

 

Kansè ka retounen anba tete rekonstwi?

 

Tibebe Ka jwen lèt nan tete rekonstwi?

Ou ka kite patnèw manyen tete ki refè a?

Fè rekonstriksyon pa anpeche fanm fè pitit.

Wi. Li gen tout sansasyon.

Wi kansè ka retounen anba tete rekonstwi. Li ka retounen apre mastektomi tou.

Ti bebe pap jwen lèt nan tete rekonstwi.

 

Pagen pwoblèm pou yon patnè manyen tete rekonstwi lèl fin geri.

This page is funded by the Plastic Surgery Foundation

psf-logo.png
bottom of page